Examens en diploma's

Het is alweer een bewogen maand geweest. Mijn vorige update eindigde met een korte uiteenzetting van hoe we hier Belgisch nieuwjaar gevierd hebben in China. En vanaf dat punt vertrekken we nu om het relaas van januari aan te vatten – wat een formele zin!

De dagen rond nieuwjaar kregen we gelukkig ook wat verlof (in tegenstelling tot de Chinezen, die vrolijk moesten blijven studeren). Een typisch Chinese compensatie voor die verlofdagen was dan wel dat we op zaterdag naar school moesten, zodat we zeker genoeg tijd hadden om de o zo moeilijke en belangrijke leerstof af te ronden. Zoals dat hoort aan de universiteit kregen Joke en ik vervolgens dan ook examens en net zoals we dat van sinologie gewoon waren in Leuven, was er voor ons ook dit keer geen blokweek, slechts een weekendje om alles te herhalen.

Nee, je moet dat niet overschatten, echt pure leerstof was er veel minder dan thuis en de examens bleken ook gemakkelijker. Het gevolg van die examenreeks was dan ook dat we nog geen week later onze uitslag al kenden en naar een heuse ‘diploma uitreiking’ mochten gaan! De puntjes bleken nogal goed mee te vallen en bevonden zich ergens in een puntenzone vanaf ongeveer 1820. Ook hadden we een zeer goede klas – geen gebuisden! Wellicht te wijten aan de makkelijkheidsgraad van de examens.

Ook een typische eigenaardigheid van het Chinese onderwijssysteem bestaat erin om enkele ‘superstudenten’ aan te duiden, mensen die de leerkrachten dus zeer goede studenten vinden. Op de ceremonie vertelden ze ons dat die studenten geld kregen van faculteit zelf. We waren nogal verwonderd toen dat aangekondigd werd en ikzelf was nog meer verwonderd toen mijn naam ook op die lijst stond ik mijn 100 yuan vooraan kon gaan afhalen. Misschien kan de KU Leuven er iets uit leren om geld te geven aan studenten, al is het maar 10 euro (zowat de waarde van 100 yuan).

Ongeveer een maand ervoor had ik ook meegedaan in een opstelwedstrijd (zie onderaan deze post) in onze faculteit en had daar de tweede plaats behaald. Onze titularis, die instond voor de wedstrijd vertelde me nadien dat ze mijn opstel eigenlijk het tweede beste vond van de hoop, maar dat zij als mijn titularis er moeite mee had om mij mee een eerste plaats te geven. Bovendien vonden ze het een beter opstel dan dat van twee Poolse meisjes van een niveau hoger, maar die ze geen gezichtsverlies wilden laten lijden. Ik vond dat nogal een stomme reden, maar zelfs met een tweede plaats was ik al tevreden; te meer omdat ik een superexclusieve USB-stick van Suzhou University cadeau kreeg met een inhoud van 3,52 GB. Geen idee wie die rare hoeveelheid heeft uitgekozen, maar ik vind het alvast een mooi souvenir.

Zo, dat was het dan voor deze korte update. Hieronder kan je mijn opstel (in het Chinees) lezen. In de volgende aflevering komt mijn reis naar Hawaii Hainan aan bod! Maar eerst ga ik Chinees nieuwjaar vieren!

Avatar
Thomas Van Hoey
PhD Candidate in Linguistics

My research interests include ideophones, (Premodern) Chinese, historical linguistics, Cognitive Linguistics, and lexical semantics.

Related

comments powered by Disqus